SIAMATIKA SCHOOL KAMIMBI VILLAGE

Op 7km van de Liberi school staat de Siamatika school. Deze school geeft onderwijs aan meer dan 600 kinderen per dag in 3 shifts. De school is in een zeer slechte staat en heeft 4 echte klaslokalen voor in totaal 8 groepen.

De ontmoetingsruimte/kantine wordt ook gebruikt als klaslokaal. Kinderen zitten opeengepakt in een klas (soms 100 kinderen per klas). Er is een tekort aan tafels en stoelen, er zijn weinig tot geen boeken beschikbaar en het sanitair is slechts een gat in de grond. Ook is er een tekort aan leraren huizen. Mede daardoor zijn er maar 6 docenten die hun tijd verdelen over pre-school en grade 1 t/m 7.

De Siamatika school is voor Liberi het volgende doel voor 2020 en de daaropvolgende periode. Samen met hulp van donaties hoopt Liberi een betere school te realiseren voor deze kinderen.

ONS DOEL

Veilige leeromgeving creëren. Kwaliteit van lesgeven optimaliseren.

ONS PLAN:

- BOUWEN 2 EXTRA KLASLOKALEN
- RENOVATIE KLASLOKALEN & KANTINE
- VERNIEUWEN SANITAIR
- REALISATIE WATERVOORZIENING

BUDGET €153.301
ONTVANGEN VAN STICHTING WILDE GANZEN €51.100
NOG NODIG OM ONS PLAN TE REALISEREN €102.201

Uw donatie, maakt verschil
IBAN NL04 ABNA 0521 2855 69
T.N.V LIBERI FOUNDATION