SIAMATIKA SCHOOL KAMIMBI VILLAGE

Op 7km van de Liberi school staat de Siamatika school. Deze school geeft onderwijs aan meer dan 600 kinderen per dag in 3 shifts. De school is in een zeer slechte staat en heeft 4 echte klaslokalen voor in totaal 8 groepen.

De ontmoetingsruimte/kantine wordt ook gebruikt als klaslokaal. Kinderen zitten opeengepakt in een klas (soms 100 kinderen per klas). Er is een tekort aan tafels en stoelen, er zijn weinig tot geen boeken beschikbaar en het sanitair is slechts een gat in de grond. Ook is er een tekort aan leraren huizen. Mede daardoor zijn er maar 6 docenten die hun tijd verdelen over pre-school en grade 1 t/m 7.

De Siamatika school is voor Liberi het volgende doel voor 2019 en de daaropvolgende periode. Samen met hulp van donaties hoopt Liberi een betere school te realiseren voor deze kinderen.