Liberi school!

Om een veilige leeromgeving te creëren, is het noodzakelijk om een degelijke school te bouwen, op de juiste manier ingericht en voorzien van leermaterialen. De liberi school is gebouwd in 2018 in een omgeving waar een school hard nodig was. Kinderen konden niet naar school omdat de andere scholen overvol waren. Omdat deze kinderen nog nooit naar school waren geweest zijn we begonnen met de jongste kinderen. Er zijn 5 groepen op de Liberi school: baby-class, middle class, reception, grade 1 & grade 2. Op de school zitten 188 kinderen. Elk jaar groeien we verder totdat er een complete basisschool staat. De school is voorzien van twee kantoren, een docentenkamer, goed sanitair, een kantine met keuken, een computerlokaal/bibliotheek, een groentetuin en een leuke speelplaats met voetbalveld. Er werken inmiddels 16 door Liberi betaalde medewerkers op de school.

Voedselproject!

Naast educatie weten wij ook dat leren op een lege maag weinig goeds brengt, kinderen zijn energieloos, vallen in slaap tijdens de lessen en krijgen uiteindelijk niks mee. Op de liberi school krijgen de kinderen dagelijks een ontbijtje en lunch. Deze wordt bereidt door 2 koks van de Liberi school. De groenten komen uit de groentetuin van de school. 1 keer per week krijgen de kinderen vis tijdens de lunch geleverd door Yalelo. Een bedrijf 2 km verderop van de school die daar Tilapia kweekt. Het vlees kopen we van de lokale boeren.

Voedselproject1

Hulp bij leer-en schoolmateriaal!

Leren lezen en schrijven, rekenen, de nodige basisvaardigheden en kennis opdoen kan niet zonder de juiste leermiddelen. Door kinderen naar school te laten gaan hebben ze een echte kans op een betere toekomst. Goede lesboeken en lesmaterialen zijn van belang om onderwijs te kunnen bieden. De Liberi school wordt voorzien van schoolboeken, sport- en speelmateriaal.

Groentetuin!

Dankzij o.a. een donatie van Enza zaden in Enkhuizen is de Liberi school in het bezit van een mooie groentetuin. Ook zijn er een aantal fruitbomen geplant. De kinderen krijgen groenten en fruit uit eigen tuin. Het is mooi om te zien hoe dit net alleen een voedsel project is maar ook een leer project voor de kinderen en de volwassenen.

Liberi school voor volwassenen!

Er komt nog steeds veel analfabetisme en laaggeletterdheid voor. Ouders realiseren zich wel dat onderwijs belangrijk is voor hun kinderen en willen hun kinderen ook graag naar school laten gaan om hen de kans te geven op een betere toekomst en aan de armoede te ontsnappen. De reden dat Liberi het project is gestart is ook dat wij merkten dat ouders in het begin niet kwamen bij bijeenkomsten die de Liberi school organiseerde ondanks dat de docenten een briefje hadden meegegeven aan de kinderen. We realiseerden ons toen gelijk dat de meeste van deze ouders zelf niet kunnen lezen of schrijven. Via onze contactpersonen hebben wij een enquête gehouden. Hieruit bleek dat de volwassenen heel graag willen leren! Leren lezen en schrijven, rekenen, de nodige basisvaardigheden en kennis opdoen zouden deel moeten zijn van ieders leven, en is de basis. Meer dan 60 vrouwen en mannen krijgen 2 dagdelen onderwijs verzorgt door de docenten van de Liberi school.

Liberi school als een kleinschalig beroepsonderwijs!

Een beroepsopleiding biedt effectieve en goede opleidingen die aansluiten op de lokale arbeidsmarkt. Helaas is het nog niet zover dat we dit al kunnen bieden, maar dit is wel een droom voor de toekomst. Wel hebben we bedacht dat we vanuit de Liberi school al iets kunnen betekenen voor vrouwen die verder willen in een beroep zoals coupeuse.  Er zijn een aantal naaimachines gekocht en dagelijks krijgen op de school een aantal vrouwen die onder leiding van een gediplomeerde docent het vak leren. Het is zo opgezet dat ze straks een baan kunnen vinden of hun eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook  is het een aanwinst op de school voor wat betreft de uniformen. Immers worden hier de nieuwe uniformen gemaakt en heeft een kind een kapotte broek of rok kan dit gelijk worden gerepareerd.

Workshops en scholing voor docenten!

Onze docenten worden bijgeschoold via diverse workshops. Deze zijn ook gratis toegankelijk voor docenten van andere scholen. De trainingen zijn populair onder de docenten want ze leren er de vaardigheden die je daadwerkelijk in de klas kan toepassen. En het werkt! Enthousiast op de lesstof duiken en het materiaal spelenderwijs verwerken. Samenwerken met je collega en actief met het lesmateriaal omgaan. Het gaat niet alleen om het idee, maar vooral om de opbrengsten.
Tevens krijgen de docenten zelf de kans om een vervolgopleiding/studie in educatie te volgen.

Bouwen van scholen en renoveren van scholen!

Kinderen kunnen geen goed les krijgen als ze geen fatsoenlijk gebouw hebben. Voor veel kinderen is school veel meer dan alleen een plek om te leren. Het is een plek waar ze zich thuis voelen. Waar ze een warme maaltijd krijgen, zich veilig voelen en waar warmte is. Dit is zeker het geval voor kinderen die in armoede opgroeien. Het klaslokaal is dus ook hun toevlucht, hun thuis. Maar in de meeste gevallen is het schoolgebouw te vol en slecht onderhouden. Hierdoor is het onveilig voor kinderen. In de meeste arme landen ontbreken de financiële middelen voor reparaties of de bouw van nieuwe scholen. Met name op het platteland. In 2020 is Liberi samen met de hulp van Wilde Ganzen gestart met het bijbouwen en renoveren van de Siamatika school. De Siamatika basisschool ligt ten westen van Siavonga in een ruraal gebied genaamd Chibombo. De school is 1 van de oudste en de grootste school van Siavonga en geeft les aan meer dan 600 kinderen in 3 shiften. De school is in een zeer slechte staat. In totaal zijn er 4 klaslokalen van ongeveer 8 bij 7 meter. Het zijn donkere ruimtes met kapotte ramen en afgebladderde muren. De ontmoetingsruimte/kantine is nu in gebruik genomen als extra klaslokaal. Deze ruimte is aan de beide zijkanten open en wordt daardoor in het regenseizoen niet of weinig gebruikt. Er zijn 2 kantoren. 1 is er voor de hoofdmeester  en 1 voor de vervangende hoofdmeester. 1 van de kantoren wordt gebruikt als vergaderruimte voor de docenten. De bouw van de klaslokalen wordt door Epicrete, het bouwbedrijf onder leiding van Rainer Ihmann en Gordon Macdonald ter plaatste, geregeld. Zij hebben ook de bouwtekeningen verzorgd, zoals ook voor de Liberi school die we de afgelopen jaren gebouwd hebben. Epicrete zal voor de bouw maximaal gebruik maken van lokale werkers. Ook helpt de plaatselijke bevolking mee, waar het kan. Het streven is om het 1e deel van het project in 2020 te realiseren. Bestaande uit:

1)            Bouwen van 2 extra lokalen

2)            Kantine restaureren tot een klaslokaal. (is nu open aan beide zijden)

3)            Het opknappen van de schoolgebouwen

4)            De school voorzien van juiste toiletblokken

5)            Watervoorziening

Wij zijn trots op de samenwerking met Wilde Ganzen. Samen met het CBF keurmerk is deze samenwerking ook een opsteker voor Liberi.

Health post!

De Siamatika health post is heel belangrijk voor het Kamimbi district. Dokter Moses geeft dagelijks leiding aan de kleine kliniek met nog 2 medewerkers. Bijna 6000 mensen zijn van de kliniek afhankelijk. Ook de kinderen van de Liberi school krijgen jaarlijks hun vaccin of medicijn. We steunen het centrum nu vooral met het geven van medicijnen, materialen om zwangere vrouwen te begeleiden bij de bevalling, schoonmaakspullen, kleine apparaten zoals thermometers e.d. Het centrum is nog in een zeer slechte staat. In de toekomst willen we ook helpen dit gebouw te renoveren.