Liberi school!

Om een veilige leeromgeving te creëren, is het noodzakelijk om een degelijke school te bouwen, op de juiste manier ingericht en voorzien van leermaterialen. De liberi school is gebouwd in 2018 in een omgeving waar een school hard nodig was. Kinderen konden niet naar school omdat de andere scholen overvol waren. Omdat deze kinderen nog nooit naar school waren geweest zijn we begonnen met de jongste kinderen. Er staat nu inmiddels een basisschool met 7 klassen: baby-class, middle class, reception, grade 1 t/m 4. Op de school zitten 259 kinderen. De school is voorzien van twee kantoren, een docentenkamer, goed sanitair, een kantine met keuken, een computerlokaal/bibliotheek, een groentetuin en een leuke speelplaats met voetbalveld. Er werken inmiddels 19 door Liberi betaalde medewerkers op de school.

Voedselproject!

Naast educatie weten wij ook dat leren op een lege maag weinig goeds brengt, kinderen zijn energieloos, vallen in slaap in de lessen en krijgen uiteindelijk niks mee. Op de Liberi school krijgen de kinderen dagelijks een ontbijtje en lunch. Deze wordt bereidt door 2 koks van de Liberi school. De groenten komen uit de groentetuin van de school. 1 keer per week krijgen de kinderen vis geleverd door Yalelo. Een bedrijf 2 km verderop van de school die daar Tilapia kweekt. Het vlees kopen we van de lokale boeren.

Hulp bij leer-en schoolmateriaal!

Leren lezen en schrijven, rekenen, de nodige basisvaardigheden en kennis opdoen kan niet zonder de juiste leermiddelen. Door kinderen naar school te laten gaan hebben ze een echte kans op een betere toekomst. Onderwijs geeft een kind de basis in het leven. Goede lesboeken en lesmaterialen zijn van belang om onderwijs te kunnen bieden. De Liberi school wordt voorzien van schoolboeken, sport- en speelmateriaal.

Groentetuin!

De Liberi school is in het bezit van een mooie groentetuin. Ook zijn er een aantal fruitbomen geplant. De kinderen krijgen groenten en fruit uit eigen tuin. Het is mooi om te zien hoe dit niet alleen een voedsel project is maar ook een leer project voor de kinderen en de volwassenen.

Liberi school voor volwassenen!

Er komt nog steeds veel analfabetisme en laaggeletterdheid voor. Ouders realiseren zich wel dat onderwijs belangrijk is voor hun kinderen en willen hun kinderen ook graag naar school laten gaan om hen de kans te geven op een betere toekomst en aan de armoede te ontsnappen. De reden dat Liberi het project is gestart is dat wij merkten dat ouders in het begin niet kwamen bij bijeenkomsten die de Liberi school organiseerde ondanks dat de docenten een briefje hadden meegegeven aan de kinderen. We realiseerden ons toen gelijk dat de meeste van deze ouders zelf niet kunnen lezen of schrijven. Via onze contactpersonen hebben wij een enquête gehouden. Hieruit bleek dat de volwassenen heel graag willen leren! Leren lezen en schrijven, rekenen, de nodige basisvaardigheden en kennis opdoen zouden deel moeten zijn van ieders leven. Meer dan 60 vrouwen en mannen krijgen 2 dagdelen onderwijs verzorgt door de docenten van de Liberi school.

Liberi school als een kleinschalig beroepsonderwijs!

Een beroepsopleiding biedt effectieve en goede opleidingen die aansluiten op de lokale arbeidsmarkt. Helaas is het nog niet zover dat we dit al kunnen bieden, maar dit is wel een droom voor de toekomst. Wel hebben we bedacht dat we vanuit de Liberi school al iets kunnen betekenen voor vrouwen die verder willen in het beroep coupeuse.  Er zijn een aantal naaimachines gekocht en dagelijks krijgen op de school een aantal vrouwen les onder leiding van een gediplomeerd docent. Het is zo opgezet dat ze straks een baan kunnen vinden of hun eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook  is het een aanwinst op de school voor wat betreft de uniformen. Immers worden hier de nieuwe uniformen gemaakt en heeft een kind een kapotte broek of rok kan dit gelijk worden gerepareerd.

Workshops en scholing voor docenten!

Onze docenten worden bijgeschoold via diverse workshops. Deze zijn gratis toegankelijk voor docenten van andere scholen. De trainingen zijn populair onder de docenten want ze leren er de vaardigheden die je daadwerkelijk in de klas kan toepassen. En het werkt! Enthousiast op de lesstof duiken en het materiaal spelenderwijs verwerken. Samenwerken met je collega en actief met het lesmateriaal omgaan. Het gaat niet alleen om het idee, maar vooral om de opbrengsten.
Tevens krijgen de docenten zelf de kans om een vervolgopleiding/studie in educatie te volgen.

Bouwen van scholen en renoveren van scholen!

Kinderen kunnen geen goed les krijgen als er geen fatsoenlijk schoolgebouw staat. Voor veel kinderen is school daarnaast veel meer dan alleen een plek om te leren. Het is een plek waar ze zich thuis voelen en de armoede ontvluchten. In de meeste gevallen zijn de schoolgebouwen in Zambia slecht onderhouden en daardoor juist geen fijne plek voor kinderen. In de meeste arme landen ontbreken de financiële middelen voor reparaties of de bouw van nieuwe scholen. Met name op het platteland. De Siamatika basisschool ligt ten westen van Siavonga in een ruraal gebied genaamd Chibombo. De school is gebouwd in 1988 en geeft les aan meer dan 600 kinderen in 2 shifts. In oktober 2019 heeft Wilde Ganzen samen met Liberi Foundation een bezoek gebracht aan de Siamatika school. Wilde Ganzen heeft de nood met eigen ogen gezien en gezamenlijk is in januari 2020 gestart met de bouw en renovatie van de Siamatika school. We zijn erg dankbaar dat Wilde Ganzen ons hierin financieel heeft gesteund. Inmiddels is er het volgende gerealiseerd:

1)            bouwen van 2 extra lokalen

2)            renovatie van de kantine naar klaslokaal

3)            renovatie van de huidige 4 klaslokalen

4)            aanleggen van sanitaire voorzieningen

5)            watervoorziening

Daarnaast heeft de community haar dankbaarheid getoond doormiddel van het bouwen van 2 huizen voor het personeel van de school. Nu de basis is gelegd door het (her)bouwen en renoveren van de Siamatika school, en ook de bevolking en directie zo enthousiast zijn en medewerking verlenen, willen we verder helpen bij de aanschaf/bouw in 2021 van:

1)           omheining met poort

2)           leerboeken

3)           meubilair

4)           pré school lokaal voor de kleuters

5)           speeltuin

Health post!

De Siamatika health post is heel belangrijk voor het Kamimbi district. Dokters Terry en Moses geven dagelijks leiding aan de kleine kliniek met nog 2 medewerkers. Bijna 6000 mensen zijn van de kliniek afhankelijk. Ook de kinderen van de Liberi school krijgen jaarlijks hun vaccin of medicijn. We steunen het gezondheidscentrum nu vooral met het geven van medicijnen, materialen om zwangere vrouwen te begeleiden bij de bevalling, schoonmaakspullen, kleine apparaten zoals thermometers e.d. Het gezondheidscentrum is nog in een zeer slechte staat. In de toekomst willen we ook helpen dit gebouw te renoveren. Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen en durven we zelfs te dromen over een nieuwe vleugel voor een aparte kraamafdeling!

.