De Liberi Foundation (ANBI) is opgericht in 2016. De Liberi Foundation wil iets betekenen op het gebied van onderwijs voor kansarme kinderen in Zambia.

Liberi ziet onderwijs als een opbouwende, structurele, respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te bieden.

Onderwijs komt bovendien vaak niet alleen het individu, maar ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is de meest duurzame vorm van armoedebestrijding. Een goede opleiding biedt immers betere kansen op een zelfstandig bestaan. Kinderen zijn de toekomst!

De kracht van Liberi Foundation zit hem in de lokale aanwezigheid. Wij werken ter plekke samen met Yalelo. Yalelo is de snelst groeiende viskwekerij van heel Afrika. Door gebruik te maken van hun lokale netwerken, kennis en ervaring op het gebied van projecten in Zambia vormen zij dan ook de ideale partner voor ons.

De projecten worden aangestuurd vanuit een aparte entiteit (Liberi Zambia) die op zijn beurt de Liberi School in Siavonga en de andere projecten in Zambia aanstuurt.

Liberi Foundation heeft in Nederland en Zambia geen betaalde krachten en kan zodoende vrijwel alle beschikbare fondsen inzetten waar ze nodig zijn.

Het onderwijs in Zambia kent een andere opbouw dan diegene die wij gewend zijn in Nederland. Zo bestaat het basisonderwijs uit 2 niveaus: “lower basic”(klas 1-7) en “upper basic”> (klas 8 en 9). Het secundair onderwijs bestaat uit klas 10 t/m 12.

Nadat Zambia onafhankelijk was geworden, investeerde de regering veel in het onderwijs. Sinds 2002 is het basisonderwijs er gratis. Maar ook Zambia heeft te kampen met een enorme bevolkingsgroei. Hierdoor staat het basisonderwijs onder enorme druk. Soms zitten er 80 tot 100 kinderen in één klas. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs natuurlijk niet ten goede.

In Zambia komen 3 soorten scholen voor:

  1. Staatscholen: Zij zijn volledig gesubsidieerd en ze vormen de grootste groep.
  2. Gemeenschapsscholen (Community Schools):Dit zijn meestal kleine en armere scholen die opgericht zijn door de plaatselijke gemeenschap. In de meeste gevallen zijn ze terug te vinden op het platteland, waar geen staatscholen beschikbaar zijn. Deze scholen krijgen een beperkte subsidiëring.
  3. Privé-scholen: Zij ontvangen geen subsidiëring, maar moeten wel een door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd curriculum volgen.

Liberi school behoort tot de laatste categorie. Liberi Foundation steunt echter ook projecten die gericht zijn op de Community Schools.

Education is the Most Powerful weapon which you can use to change the world

-Nelson Mandela