Siamatika: een school om trots op te zijn

De bouw en de renovatie van de Siamatika school is klaar! Een school om trots op te zijn! De 600 kinderen kunnen nu naar een prachtige school, hier zijn enkele foto's van voor en na de verbouwing.

Het schoolgebouw voor de verbouwing

En na de verbouwing

De klaslokalen voor de verbouwing

En veel meer licht en ruimte en ventilatie na de verbouwing

De toiletgroep voor en na de verbouwing met de focus op Hygiëne

Ook zijn er nieuwe waterpunten gelegd, zodat er schoon drinkwater is, en water voor af te wassen en persoonlijke hygiëne

Dit alles is mede mogelijk gemaakt met de hulp van Wilde Ganzen