Siamatika school

De bouw en de renovatie van de Siamatika school is klaar! Wat zijn we daar blij mee! De 600 kinderen kunnen nu naar een prachtige school, waarin een goede vloer, een niet lekkend plafond en deuren en ramen zitten.

Ook is elektriciteit en water aanwezig. Er is een mooi toileblok gebouwd voor de meisjes. Het is gewoonweg fantastisch! Onze dank gaat uit naar Epicrete, het bouwbedrijf dat dit heeft gerealiseerd. Dank aan jullie als donateurs die dit project mogelijk hebben kunnen maken. En natuurlijk bedanken we Wilde Ganzen voor een derde deel van de financiering. In januari mogen we dit zelf live gaan bekijken. We zijn er nog niet! We willen volgend jaar starten met het 2e deel van het project Siamatika school. Dit zal bestaan uit het aankleden van de school met voldoende tafels en bankjes voor de kinderen en docenten. Ook willen we een hek om de school maken, zodat loslopend kleinvee wordt tegengehouden en er ook een groentetuin aangeplant kan worden. Er zijn schoolboeken en schoolmaterialen nodig om de juiste educatie te bieden aan de kinderen en willen we de school voorzien van een aantal speeltoestellen. We hopen dat Wilde Ganzen ons hierin wil steunen en natuurlijk is een donatie van ieder ander, altijd van harte welkom!