Nieuwsbrief

En dan is het jaar weer bijna ten einde en staat 2021 voor de deur. Het is voor iedereen in de wereld een jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. En we zijn er nog steeds niet, we nemen Covid‐19 mee het jaar 2021 in. Gelukkig is het uitzicht positief. We hopen dat we in jaar 2021 weer ‘normaal’ mogen deelnemen in de maatschappij en we corona achter ons kunnen laten.

De school mocht in september weer open van de regering! Wat waren de kinderen blij dat ze eindelijk weer naar de Liberi school konden gaan.Natuurlijk was er wel een achterstand van een half jaar in te halen. Gelukkighebben ze in de afgelopen 6 maanden wel huiswerk gekregen vanuit deschool en hebben de docenten hierin de kinderen wekelijks begeleidt. In september is alles op alles gezet om de achterstand in te lopen. Het schoolteam heeft hard gewerkt en ook de kinderen hebben hun uiterste bestgedaan! Met als resultaat dat de meeste kinderen overgaan naar de volgende groep. Natuurlijk was er tijd voor sport en spel en werden er weer creatieve dagen voor de kinderen georganiseerd.Volgend jaar start de school 4 januari en mogen we weer 38 nieuwe leerlingen begroeten op de Liberi school

Voor nu is de Liberi school voorzien van genoeg lokalen voor alle groepen. We starten in 2021 wel met de bouw van het volgende klasblok. Dit wordt het laatste schoolblok met de lokalen voor grade 4, 5, 6 en 7, om zo een volwaardige basisschool te realiseren.