COVID-19 Voedselprogramma

Covid-19 treft ons allen wereldwijd. In de Westerse wereld zijn de zorgen over de toekomst groot maar in Afrika durft men momenteel niet eens meer over een toekomst na te denken. Helaas zijn daar in de meeste landen geen steunregelingen.

De nationale Lock down heeft geresulteerd in groot economisch verlies. Daarnaast was Zambia de afgelopen jaren al zwaar getroffen. Het mislukken van de oogsten door de droogte en het daardoor devalueren van de plaatselijk munteenheid maakt dat veel mensen nauwelijks rond komen en er honger is. Nu zijn de mensen in Kamimbi gedwongen om thuis te blijven, er is een nog groter aantal werklozen en hierdoor nog meer armoede. Een financieel vangnet is er niet. Het meest kwetsbaar zijn, zoals altijd, de kinderen. Op school was er gegarandeerd een maaltijd elke dag, maar die moeten ze nu helaas missen.

Liberi is daarom in actie gekomen en heeft een (tijdelijk) voedselprogramma uitgerold. Dit voedselprogramma is bedoeld voor alle gezinnen in het dorp Kamimbi. De komende drie maanden krijgt elk gezin 1 zak mealie meal (maïspap) van 25 kilo. We hopen dat hierdoor onze leerlingen en hun ouders zichzelf kunnen voeden en men gemotiveerd blijft. 1 mei zijn de eerste zakken met mealie meal uitgedeeld.