Nieuw- / verbouw Siamatika school

Begin januari is er begonnen met het afbreken van het oude gebouw, de oude blokken die heel blijven worden opnieuw gebruikt voor de nieuwe toiletten.
De fundamenten zijn versterkt zodat het nieuwe gebouw zonder problemen geplaatst kan worden. Alle materialen en aggregaten zijn naar de bouwplaats gebracht om het bouwen met de blokken te starten, op dit moment zijn we al op vensterhoogte.
Komende tijd gaan we verder met de lokalen en zullen doorgaan tot goothoogte. De leidingen voor de elektriciteit zal worden gelegd en zullen worden gefreesd in de wanden De Zonne Waterpomp zal worden gelegd evenals de leidingen. Deze moeten deze week bij Lusaka worden opgehaald samen met het staal voor de tankstandaard. Het graven naar de ondergrondse waterleiding begint deze week en zou binnen 6 dagen voltooid moeten zijn. Dit werk is aan de lokale gemeenschap gegeven. Dit maakt deel uit van de betrokkenheid van de ouders en de gemeenschap.