Uitbreiding

We zijn gestart met de uitbreiding van de school voor het komend schooljaar.
Omdat we uiteindelijk willen doorgroeien naar een volwaardige school is het noodzakelijk om extra lokalen bij te bouwen, zodat de kinderen kunnen doorstromen naar het volgende leerjaar
In januari moet fase 2 gereed zijn zodat we extra lokalen hebben en ook de beschikking hebben over een computer lokaal.