Update Liberi School

De bouw van de school vordert gestaag, het gebouw is zover dat er al met de inrichting van de lokalen kan worden begonnen. We zijn nu volop bezig met de kantine die al zijn definitieve vorm krijgt. en ook is er een begin gemaakt met de staff houses zodat de leraren die nu aan het solliciteren zijn straks een onderkomen hebben.