De Liberi Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Hierdoor kunt u eventuele giften aftrekken van de belasting. Voor meer informatie kunt u naar de site van de belastingdienst. Doneer op IBAN NL04 ABNA 0521 2855 69 t.n.v Liberi Foundation. De donaties zullen geheel ten goede komen aan de projecten naast de Liberi school.