Financieringsdoel € 8.500,‐

Educatie is zo belangrijk. Het begint bij leren lezen, schrijven, rekenen. Hiervoor zijn de juiste leerboeken en lesmaterialen van groot belang. In Siavonga zijn nog heel veel scholen waar helaas geen geld is om alle kinderen te voorzien van schoolboeken. De Siamatika school, de Matuwa school en de Namumu school zijn voorbeelden hiervan. Er is één schoolboek beschikbaar voor 6‐8 kinderen en dan niet eens voor alle vakken. Soms is er gewoon alleen een boek beschikbaar voor de docent. Met uw gift kunnen we schoolboeken en lesmaterialen kopen voor deze scholen. Zodat ook alle kinderen in de klas over een goed schoolboek kunnen beschikken. Ook zal er een kleine bijdrage gaan naar schriften, pennen en andere leermaterialen. ‘Goed onderwijs is de rode draad voor ontwikkeling’.