De Liberi Foundation, opgericht in 2016, houdt zich vooral bezig met onderwijs in Zambia, voornamelijk in het dorp Kamimbi gelegen in de provincie Siavonga.
Meer kinderen zouden toegang moeten hebben tot beter onderwijs! Goede educatie geeft mensen extra kansen in hun leven. Onderwijs komt bovendien vaak niet alleen het individu, maar ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Een school moet een leuke en veilige plek zijn voor de kinderen om naar toe te gaan.

We zijn trots op de Liberi school die gebouwd is uit ons eigen privé fonds. De school is opgericht voor de kinderen in de community. De Liberi school voorziet inmiddels 188 kinderen van onderwijs en dit worden er elk jaar meer!

Ook gezondheidszorg is belangrijk. Dit is in handen van de overheid en laat vaak te wensen over. Kamimbi heeft één gezondheidspost, ‘de Siamatika health post’. Het ontbreekt hier aan de basisbenodigdheden. De stichting tracht de kwaliteit van deze kliniek te verhogen.

Daarnaast is er nog meer te doen. Liberi houdt zich ook bezig met:

Voedselproject!
Op de Liberi school krijgen de kinderen dagelijks een ontbijt en lunch.

Hulp bij leer-en schoolmateriaal!
We voorzien scholen van leerboeken, sport- en speelmateriaal.

Groentetuin!
Er is een groentetuin aangelegd bij de Liberi school.

Volwassen onderwijs!
Vrouwen en mannen mogen leren lezen en schrijven.

Liberi school als kleinschalig beroepsonderwijsr!
Hier kan een opleiding gevolgd worden voor coupeuse, kok of tuinman.

Workshops en scholing voor docenten!
Docenten worden bijgeschoold via diverse workshops en opleidingen.

Bouwen van scholen en renoveren van scholen!
Liberi bouwt samen met de hulp van Wilde Ganzen aan de verbetering van de Siamatika school.

Zie projecten voor meer informatie.

wilde ganzen

6 juli 2020

Voortgang verbouw Siamatika

We zijn erin geslaagd om de resterende bepleistering op het kleinere gerenoveerde klaslokaalblok te voltooien. Het team heeft het dak en de spanten van het grote overgebleven schoolblok verwijderd. Het plan was om door te bouwen op de bestaande situatie, maar het gebouw is zo erg gebarsten, dat we besloten hebben om al het oude blokwerk te verwijderen en opnieuw op te bouwen. 

26 juni 2020

Public Benefit Organisation

Organisaties die onder de afdeling Algemeen nut onder het Ministerie van Financiën vallen, worden steekproefsgewijs gecontroleerd door ambtenaren van het Ministerie. Deze inspecties worden uitgevoerd om na te gaan of de materialen die in deze categorie zijn gekocht, worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gekocht.

18 juni 2020

Voedselprogramma

Helaas mag de school nog niet open, maar gelukkig hebben we wel toestemmimng gekregen om het voedselprogramma weer op te pakken. De kinderen kunnen zich weer melden op school en krijgen een lunch aangeboden, waar ze natuurlijk heel blij mee zijn.